Chế độ nghỉ phép và cách tính chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

428 Lượt xem

Chế độ nghỉ phép năm mới nhất

Tại điều 111 Bộ Luật Lao Động có quy định về việc nghỉ phép hàng năm đối với người lao động như sau:

Người lao động khi tham gia lao động tại các công ty/tập đoàn/doanh nghiệp trên 12 tháng trở đi thì được tính phép và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

chế độ nghỉ phép năm

 

  • Đối với những người lao động làm trong môi trường và điều kiện bình thường sẽ được nghỉ phép 12 ngày làm việc
  • 14 ngày nghỉ phép áp dụng với những người lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, có điều kiện sống khắc nghiệt  được quy định trong danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ y tế ban hành.
  • 16 ngày nghỉ phép áp dụng với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Cách tính chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

  • Đối với những người lao động làm việc dưới 12 tháng, thời gian nghỉ phép hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc, trong trường hợp không nghỉ phép thì sẽ được thanh toán bằng tiền.

chế độ nghỉ phép năm

  • Chế độ nghỉ phép sẽ tăng nếu cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số nghỉ phép hàng năm của người lao động sẽ được tăng thêm- tương ứng với 01 ngày nghỉ phép.
  • Số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động được tính như sau: Lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, rồi nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm, như vậy sẽ thành số ngày được nghỉ hằng năm. Kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị.

>> Số ngày nghỉ phép hằng năm = (Số ngày nghỉ hằng năm + Số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên): 12 x Số tháng làm việc thực tế trong năm.

Hi vọng, với những chia sẽ trên sẽ giúp các bạn tự tính được chế độ nghỉ phép hàng năm của mình. Chúc các bạn thành công.